ویزای کار همسر 

 

تحصیل یا کار در کانادا این امکان را به دارنده ویزا تحصیلی یا کاری می دهد که برای ویزا کار همسر و ویزا تحصیلی فرزندان وابسته خود اقدام کند.

همسر قانونی فرد دارای استادی پرمیت یا ورک پرمیت کانادا می تواند برای اخذ ویزای اپن ورک پرمیت – Open Work Permit اقدام کند. حال می توان همزمان با پرونده متقاضی اصلی درخواست را ارسال کرد و یا پس از دریافت ویزای متقاضی اصلی.

ویزا کار همسر مزایای بسیاری دارد که شامل موارد زیر می شود:

همسر می تواند برای هر کارفرمایی با هر تعداد ساعتی در کانادا کار کند

نیازی به داشتن جاب آفر نیست و کارفرما هم نیازی به LMIA نخواهد داشت

کار کردن همسر بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی و تحصیل را در کانادا تامین می کند

 

دو نکته مهم در تصمیم آفیسر عبارتند از:

  • نشان دادن توانایی تامین هزینه های زندگی در کانادا برای متقاضی اصلی و همراهانش
  • نشان دادن وابستگی های قوی به کشور مبدا برای متقاعد کردن آفیسر به برگشت پس از اتمام دوره تحصیل یا کار

مدت زمان اعتبار اپن ورک پرمیت همسر متناسب با اعتبار استادی پرمیت یا ورک پرمیت متقاضی اصلی می باشد.