بعد از ریجکتی، ناراحتی و ناامیدی احساسی هست که اغلب پس از ماه ها تلاش تجربه می کنیم. این اتفاق دلهره آور ممکن است برای انواع مختلف ویزاهای کانادا رخ دهد.
اما این آخر خط نیست!

اگر درخواست ویزا شما رد شده، می توانید چند اقدام اصلی انجام دهید:

  • بررسی و رفع ایرادات پرونده و ارسال مجدد پرونده
  • اعتراض به نتیجه و نظر آفیسر و ارسال نامه Reconsideration
  • به کورت بردن پرونده

معمولا در زمان ریجکتی با دو دسته افراد مواجه هستیم. دسته اول افرادی هستند که کاملا در جریان جزئیات ، اطلاعات و مدارک ارسال شده در پرونده هستند. دسته دوم افرادی هستند که اشخاص و یا سازمانی پرونده آنها را ارسال کرده و جزییات دقیقی از پرونده ارسال شده ندارند.

اگر جز دسته اول هستید ما می توانیم با بررسی اصولی و دقیق پرونده در جهت تقویت آن به شما کمک کنیم و فایل را مجدد در زمان مناسب سابمیت کنیم. همان طور می توانیم با درخواست نوت آفیسر جزییات بیشتری از دلایل ریجکتی را داشته باشیم.
اگر جز دسته دوم هستید هم می توانیم کپی پرونده قبلی را از اداره مهاجرت درخواست کنیم و با بررسی آن به شما برای تنظیم مجدد و سابمیت پرونده کمک کنیم.
تمام تلاش و هدف ما به متقاضیان با سابقه ریجکتی، راهنمایی و مشاوره های لازم جهت دریافت نتیجه مثبت هست. همواره توصیه ما به متقاضیان این هست که نسخه ای از مدارک و فرم های ارسال شده را برای خود نگه دارند تا در صورت ریجکتی، اطلاعات دقیقی از پرونده در اختیار داشته باشند تا مغایرتی در پرونده های بعدی آنها ایجاد نشود.
ما در این مسیر همواره در کنار شما هستیم تا نتیجه مطلوب را دریافت کنید.